پیام رئیس مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیر

2 years 9 months ago

در این اواخر توجه بيش از حد وزارت محترم تحصیلات عالی موجب گرديده، تا دانشگاه ها سیر رشد، تعالی و ترقی خویش را بپیمایند که دانشگاه پنجشیر به عنوان محيط روشن‌گرى بيش از هر چيز وظيفه‌دارد، تا کادرهای ورزیده، ماهر و خلاق را به جامعه تقدیم نماید، بنابراین توانائی فارغان این کانون برای افراد جامعه و کارفرمایان بازار کار،جایگاه خود را باید دریابند.

پوهنیار غلام رسول خبرت